Monday, September 27, 2010


SOLAT PANDUAN LENGKAP KEHIDUPAN MANUSIA MODEN

Olih: Ust. Ishak bin Ab. Rahaman
CMC Consultants

Suatu tajuk menarik yang pernah disampaikan  olih penceramah di dalam program 'Ceramah Perdana Pilihan' pada bulan Jun tahun 1994 di Dewan City Council Coventry, England. Ia juga merupakan Modul Kursus Khas yang ditawarkan kepada kumpulan/institusi/jabatan yang berminat. Bengkel dijalankan selama 4 hari.

Topik-topik yang menjadi focus perbincangan dan praktikal di dalam bengkel adalah seperti berikut:

1.   Intipati Solat Membentuk Keperibadian Muslim
(30 Minit)

§  Kesempurnaan Rukun & Syarat        

Manual Prosedur Kerja/Peraturan


§  Kesempurnaan Bacaan & Sebutan Huruf

Kerja Ketelitian + Kebijaksanaan Melakukan


§  Kesempurnaan Geraklaku Fizikal

Penyerapan Adab Ke dalam Diri


§  Kebersihan mental, fizikal & rohani
Alam Persekitaran Tempat Kerja + Kebersihan Jiwa, Kejernihan Minda + Pakaian Pekerja

§  Penghayatan Makna kalimah
Penghayatan Nilai Kerja dan Tanggungjawab + ilmu dan latihan

2.   Hikmah dan Simbolik Kerukunan Solat    
(30 Minit)

§  Mengadap Qiblat

Matalamat Organisasi Untuk Dicapai


§  Mengangkat Tangan Takbir

Ketaatan dan Kepatuhan Kepada Majikan


§  Ruku’ & Sujud

Menerima Nasihat, Teguran dan Pengamalan Budaya Kerja Positif


§  Duduk Tasyahhud & Salam
Memelihara Kedudukan Diri + Ucapan Sejahtera Kepada Ahli Kumpulan

§  Tertib & Susunan Rukunnya
Sistem Kerja, Strategi dan Perancangan + Carta Aliran Kerja (ISO)

3.   Hikmah dan Petunjuk Untuk Manusia       
(30 Minit)

§  Ketetapan dan Ketepatan waktu

Pengurusan dan Penghormatan Terhadap Masa


Definisi Bahasa Arab:

Al-Waqt (rujuk kpd. Waktu solat). Tepat - Lalai
As-Saat (rujuk kepada Hari Kiamat).Tetap - Lupa
Al-‘Asyr (rujuk kepada Masa) Bernilai - Rugi

§  Struktur Solat Jamaah

Struktur Organisasi


Solat Jamaah:
Imam Besar, Imam I, Imam II, Bilal I, Bilal II, Pengerusi Jawatankuasa Masjid, Naib Pengerusi, Setiausaha, Bendahari, Siak, Makmum (Pengikut)

Struktur Organisasi Pengurusan:
Pengerusi Eksekutif, Ahli-ahli Lembaga Pengarah (Pengarah-Pengarah Eksekutif),Pengarah Urusan, Pengurus Besar, Pengurus-Pengurus, Penolong-Penolong Pengurus, Eksekutif, Pegawai Kerani, Kakitangan sokongan lain.
                     
§  Tanggungjawab dan Hak Imam

Kewajipan dan Tanggungjawab Ketua/Pemimpin


§  Kewajipan dan Hak Makmum

Hak dan Kewajipan Pekerja atau Pengikut


4.   Prinsip, Falsafah dan Konsep Jamaah
(30 Minit)

§  Pengurusan dan Pentadbiran
Mengurus dan Mentadbir Masjid/Surau dan Majlis Ibadah

§  Komunikasi Sehala & Dua Hala
Ibadah Ijtimaiyyah dan Sahsiah –
Ibadah Dalam Kumpulan untuk Mencapai Keredhaan Allah.

Fundamental Rukun Solat:
Sebutan Lidah,
Geraklaku Perbuatan (fizikal)
Konsentrasi Niat Hati

§  Pengurusan Masa
Kejayaan Di dunia dan Akhirat Dari Penilaian Terhadap MASA

Islam: Ilmu, Adab, Kualiti,Sahsiah(Maruah), Tanggungjawab, Ganjaran.
Surah Al-Mukminun (Ayat 1 – 9)      

§  Perancangan Strategi/ Tindakan Kerja
Pre-syarat ibadah + Ketinggian Nilainya ditentukan oleh IKHLAS
Masa. + Tempat + Kesempurnaan Sahsiah adalah utama

§  Kepimpinan – syarat dan kelayakan
Imam dipilih atas asas kelayakan + ilmu

Syarat Imam:
a.    Seorang Yang Qari (Ashab/Ahli Al-Quran),
b.    Seorang Ahli Fiqah (Fardhu ‘Ain Ibadah)
c.    Orang Yang Tertua
d.   Orang Yang Terawal Berhijrah
    (Al-Imam Asy-Syafie)

Syarat Pemimpin/Ketua:
              a.    Memiliki Ilmu, Kebolehan dan Kelebihan,
b.    Memiliki Sifat Kepimpinan Yang Tinggi (Leadership by Examples)
c.    Kanan Dalam Kumpulan
d.   Terlibat Awal Dalam Gerakan, Organisasi.
e.    Mempunyai visi, Perancangan Minda dan Ketajaman Membuat Keputusan.
(Dr. Jim MacGuigan, Coventry University, England)
§  Kemahiran Membuat Keputusan
Kemahiran Iman ialah dari khasyaf dan Nilai Tawaddhu’nya

§  Nasihat, pandangan dan teguran  
Imam  manusia boleh melakukan kesilapan, leka dan lupa, ia harus ditegur
Dan diperbetulkan dengan penuh adab ibadah.

PENUTUP DAN TIP
الاستاذ اسحاق بن عبد الرحمن

Nota:
Mana-mana pihak, organisasi/pertubuhan yang berminat untuk menganjur/mengatur program bengkel dan latihan  khas mengenai tajuk ini, bolihlah menghubungi Ust. Ishak Ab. Rahman di talian: 609-2783981 atau H/P: 014-8305699.

No comments:

Post a Comment