Friday, October 7, 2011

AIR ZAM ZAM

Segala puji hanya bagi Allah (SWT), Tuhan Seru Sekalian Alam. Selawat dan salam semoga sentiasatercurah ke atas Baginda, Nabi Muhammad (s.a.w.) yang diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Demikian juga kepada kaum keluarga dan para sahabat Baginda, serta kepada orang-orang yang sentiasa menghidupkan sunnahnya sehingga ke hari kiamat.

Sesungguhnya air zamzam adalah sebagai nikmat yang agung. Zamzam adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah (SWT) yang besar kepada Baitullah dan Tanah Haram, serta termasuk di antara ayat-ayat Allah yang nyata. Air zamzam merupakan anugerah terbesar yang dapat disaksikan dengan jelas dan pasti. Air zamzam adalah "samarat" (makanan, buah-buahan & nikmat) pertama yang diberikan oleh Allah (SWT) kepada Nabi-Nya, Ibrahim (a.s) - semoga selawat dan salam sentiasa dirahmati ke atas Baginda.  Air zamzama dalah nikmat pertama yang diberikan kepada Nabi Ibrahim (a.s.) ketika Baginda berdoa:
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan, berdekatan rumah Mu yang mulia. Wahai Tuhan kami (yang demikian itu), agar mereka dapat mendirikan solat, maka jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka, berikanlah rezeki kepada mereka sebahagian daripada samarat (makanan, buah-buahan & nikmat), mudah-mudahan mereka bersyukur.
(Surah Ibrahim:37).
oleh yang demikian, air zamzam adalah minuman dan hidangan daripada A llah (SWT) kepada anakkekasih-Nya (Khalilullah, ertinya kekasih Allah, iaitu gelaran yang dikumiakan kepada Baginda Nabi Ibrahim [a.s.), iaitu Ismail - semoga selawat dan salam sentiasa dirahmati Allah (SWT) ke atas Baginda berdua. Air zamzam adalah air yang penuh keberkatan dan kemuliaan, yang wujud di tanahpaling suci dan penuh keberkatan menerusi Malaikat Jibril.

Air zamzam adalah air yang mempunyai khasiat, keistimewaan dan keutamaan yang besar, kerana ianya adalah air terbaik yang menjadi "pemimpin" segala air yang selainnya.  Air zamzam adalah air yang paling mulia, hal ini berdasarkan sabda Baginda Rasulullah (s.a.w):
Air terbaik di muka bumi adalah air zamzam
Air zamzam adalah air yang digunakan untuk membasuh hati Baginda yang paling mulia, Nabi Muhammad (s.a.w.)Hati Baginda, Nabi Allah yang paling mulia hanya dibasuh dengan air yang paling mulia pula. Allah (SWT) memberikan keistimewaan kepada air yang penuh keberkatan itu. Dalam hal ini, Baginda Rasulullah (s.a.w.) ada bersabda:
Sesungguhnyair zamzam itu penuh keberkatan, air itu mengenyangkan dan dapatmenyembuhkan penyakit.
Jika kita meminumnya dengan niat ingin menghilangkan rasa lapar, maka Allah (SWT) akan memberikan rasa kenyang kepada kita. Jika kita meminumnya dengan niat ingin sembuh daripada penyakit, maka Allah (SWT) akan memberikan penyembuhan terhadap penyakit tersebut.  Bahkan, jika kita meminum air zamzam untuk pelbagai keperluan, maka Allah (SWT) akan memperkenankan keperluan tersebut. Hal ini bersesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Baginda Rasulullah (s..a.w.) dalam salah satu hadis:
Air zamzam itu terpulang kepada niat untuk apa ia diminum
Air zamzam adalah air yang diberkati oleh Baginda Rasulullah (s.a.w.) menerusi percampuran ludahBaginda (air liur) yang suci, hinggakan keberkatannya berlipat-gandaBaginda Rasulullah (s.a.w)telah pun berwuduk dengan air zamzam. Baginda juga kerap mengambilnya sebagamiinuman. Kekerapan mengambil manfaat daripada air zamzam adalah merupakan unsur-unsur keimanan dan petanda terbebasnysaseoranng itu dari sifat-sifat munafik.  Hal ini bersesuaian dengan hadisBaginda:
Sesungguhnya yang membezakan identiti kita dengan orang-orang munafik adalah, bahawa
orang-orang munafik tidak mengambil manfaat daripada air zamzam
Memandangkan bahawa air zamzam mempunyai keistimewaan besar dan mengandungi kebaikan, maka air zamzam merupakan hidangan dan pemberian yang paling utama.  Sebab itulah, Baginda Rasulullah (s.a.w.) sentiasa memberikan air zamzam apabilBaginda ingin menjamu hidangankepada seseorang.  Baginda Rasulullah (s .a.w.) juga menjadikan air zamzasebagai bekalan ketikadalam perjalanan, membawanya ke pelbagai ceruk rantau.  Aisyah (r.a.) juga membawa air zamzamdan berkata bahawa Baginda Rasulullah (s.a.w) sentiasa membawanya.  Jumlah air zamzam yang sangat banyak itu, tidak akan habis kekeringan meskipun saban hari kerap digunakan. Ianya tidak akan habis selagi dunia ini belum berakhir.  Air zamzam merupakan salah satu daripada mata air syurga.  Itulah sebabnya ianya mempunyai kelebihan, kebaikan dan keberkatan.

No comments:

Post a Comment