Monday, October 29, 2012

KURSUS PENGUBATAN ISLAM DARUSSYIFA' SESSI 2012/2013. CAWANGAN MENTAKAB, PAHANG.

DIBUKA PENDAFTARAN
SESSI 2012/2013
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 31 DISEMBER 2012

PERHATIAN:


Bagi yang telah menyerahkan borang permohonan, akan dipanggil untuk hadir sesi temuduga seperti berikut:
Tarikh: 2 minggu sebelum kursus bermula
Waktu Pendaftaran Untuk Temuduga : 8:30 pagi hingga 11:00 pagi

Syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut;

1. Permohonan untuk mengikuti kursus pengubatan ini hendaklah menggunakan borang yang disediakan. Borang permohonan ini mestilah diisi dengan lengkap.

2. Pemohon mestilah beragama Islam dan berumur 18 tahun dan ke atas.

3. Pemohon yang bukan warga Malaysia boleh juga diterima untuk mengikuti kursus ini dengan syarat boleh bertutur dalam Bahasa Melayu.

4. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan dengan sekeping gambar ukuran pasport, salinan Kad Pengenalan dan 1 keping sampul surat bersaiz 4"X 9" yang beralamat sendiri serta bersetem 50sen.
5. Borang permohonan yang telah lengkap diisi berserta gambar, salinan Kad Pengenalan dan 1 keping sampul surat bersaiz 4"X 9" yang beralamat sendiri serta bersetem 50 sen, hendaklah diposkan di Pejabat Darussyifa’ Cawangan Mentakab, Pahang sebelum tarikh tutup.

6. Borang permohonan boleh juga diserahkan dengan tangan di pejabat Darussyifa' Cawangan Mentakab, Pahang

7. Borang permohonan yang discan dan dihantar melalui email tidak akan dilayan.

8. Borang permohonan yang diterima selepas tempoh tamat tidak akan dipertimbangkan.

9. Setelah permohonan diproses, satu sesi temuduga akan diadakan untuk memilih calon-calon yang benar-benar layak sahaja.

10. Pemohon yang dipanggil untuk temuduga tetapi tidak dapat menghadirkan diri maka dengan sendirinya permohonan akan ditolak. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan dan anda boleh membuat permohonan semula disessi tahun yang akan datang.

11. Jika sekiranya pemohon tidak dihubungi selewat-lewatnya selepas tiga (3) minggu tamat tempoh penyerahan borang, anggaplah permohonan tersebut tidak berjaya.

12. Pemohon yang telah berjaya diterima dan lulus temuduga, hendaklah sanggup dan mampu membayar yuran sejumlah RM700 setahun. Bayaran ini termasuk untuk bayaran pendaftaran, yuran ahli seumur hidup dan yuran pengajian. Pada hari pendaftaran Yuran Pengajian hendaklah dibayar sekurangnya untuk 1 semester sebanyak RM350.00.

13. Pemohon yang telah berjaya diterima juga dimestikan untuk menghadiri sepenuhnya kuliah pengubatan setiap hari Sabtu selama setahun (48 minggu/kali) di tempat yang akan ditetapkan. Jika sekiranya peserta/pelajar didapati lemah dalam ilmu bacaan al-Quran, mereka dimestikan menghadiri kelas Tajwid dan kelas-kelas lain yang ditentukan kemudian.

Sebarang pertanyaan sila telepon pejabat Darussyifa' Cawangan Mentakab: 09-2783981 atau hubungi Ustaz Ishak: 017-9238355 atau 014-8305699.

Thursday, October 18, 2012PENGUCAPAN AWAM: PERSEDIAN SEBAGAI PENCERAMAH YANG BERPENGARUH

oleh: IaR

PENCERAMAH

Mengapa Anda DiPilih?

Pakar
Reputasi
Pengalaman Luas
Minat Pada Tajuk
Mengisi Kekosonggan

UCAPAN AWAM

PENGENALAN
TUJUAN:
-MENARIK PERHATIAN
-MEMPERKENALKAN TAJUK
-MEWUJUDKAN KEMESRAAN

UNSUR PENGENALAN
SALAM/UCAP SELAMAT
PENGHORMATAN PROTOKOL
TEKNIK MENARIK PERHATIAN
PREVIEW

PROSEDUR/TEKNIK MENARIK PERHATIAN

Tanya Soalan
Fakta Luar Biasa
Jenaka(Humour)
Cerita,Contoh
Peristiwa Sejarah
Quotation
Puji Audiens
Rujuk Majlis,Tempat
Kepentingan Tajuk

MENGEKAL MINAT AUDIENS

Contoh yang hampir dengan audien
Tanya Soalan
Hayati Ucapan
Unsur-Unsur Suspen
Jenaka Pengajaran
Analogi Yang Sesuai
Libatkan Audiens

ISI KANDUNGAN

Tajuk  - Topik
Masa  - Proses
Space - Fizikal

Problem Solving
TUJUAN
INGAT KEMBALI
KEMUNCAK
MEMBERIKAN PENEKANAN
UNSUR-UNSURYANG BERKAITAN DENGAN AUDIENS

Review
Memorable Statement

ANALISA SITUASI

AUDIENS
-Bilangan
-Pengalaman
-Sikap
-Pekerjaan
-Pendidikan
-Umur
-Sex

MAJLIS
-Tujuan
-Tempat
-Masa
-Kemudahan
-Penceramah Lain
-Tempoh Ceramah

PUNCA-PUNCA GUGUP
-Kurang Bersedia
-Kurang Mahir
-Tidak Suka DiNilai
-Audiens Yang DiSegani

PENYEDIAAN UCAPAN

Anda semestinya telah mempunyai idea yang jelas mengenai isi kandungan ceramah anda.
Pastikan anda telah menyusun struktur teks ucapan seperti berikut:

A) PENGENALAN

: Ucapan salam kesejahteraan – salutasi – terima kasih kepada penganjur.
: Pengenalan diri dan mengenali tiap-tiap audien (sekiranya kurang 50 orang)
: Intipati ucapan-Wujudkan minat untuk terus mendengar.

B) ISI

: Sampaikan sejelas/secukup mungkin idea-idea yang ingin anda kemukakan.
: Telah disunting mengikut prinsip-prinsip berikut:

i- mesti diberitahu (must know)
ii- harus diberitahu (good to know)
iii- boleh diberitahu (nice to know)

C) PENUTUP

:Tidak berhenti secara mengejut.
: Ada peluang untuk membuat imbasan (feedback).
: Hasilkan rumusan dari apa yang telah diperkatakan.
: Ulangi terima kasih dan salam kesejahteraan.

CARA PERUTUSAN MENGUASAI PENGUCAPAN UMUM

Perutusan
-Menghantar dan menerima maklumat – satu istilah mempunyai suatu kenyataan
yang kompleks.

Proses
-Dimensi berbagai menjadikan perutusan suatu yang dinamik.Berterusan tidak
berhenti.
-Kejadian yang berlaku di sekeliling menjadi pertukaran lisan.
Manusia
-Penting di kalangan manusia bercakap dan mendengar – alat itu ada masalah dan
Kelemahan.
-Perlu kemahiran bercakap dan kemahiran mendengar – BERJAYA.

PENGHANTARAN DAN PENERIMAAN
- Lisan (lidah dan telinga)
- Gerak geri dan tingkah laku (tanpa lisan).
(Kadang-kadang ada percanggahan antara lisan dan tanpa lisan).

MAKLUMAT
-Sesuatu yang dihantar – mesej.
-Maklumat kepada pencerap.Di dalam pengucapan umum mesej ialah ucapan.

MODEL-MODEL PERUTUSAN
-Lebih 75 model proses.
-Setiap model menjadi tumpuan kepada aspek-aspek cara berutus.

PRINSIP-PRINSIP PERUTUSAN
1. Perutusan merupakan satu proses yang aktif si perucap dan pencerap atau pendengar berkait rapat.
2. Siapa dan apa kita mempengaruhi perutusan kita.
3.Manusia mentafsirkan mesej-mesej berdasarkan bidang pengalaman mereka - Percanggahan mungkin berlaku.
4.Kejayaan perutusan bergantung kepada sebanyak mungkin pengetahuan tentang Pencerap kita – latihan kepada pencerap penting – cepat berkesan.
5.Si pencerap belajar menyesuaikan utusannya dengan keperluan pencerap.

PERUTUSAN BERKESAN

1.Perucap – memberi perhatian kepada reaksi khalayak kepada ucapannya.
2.Perucap – tujuan memberi kefahaman kepada khalayak.
3.Perucap – bersedia menyesuaikan diri dan bertolak ansur menyampaikan mesej.
4.Perucap – memberi perhatian kepada minat khalayak lebih daripada kecenderungan yang ada pada dirinya.

KESILAPAN PERUTUSAN

Percakapan Melampaui Khalayak
- Tidak dapat memahami maksud dan mesej yang disampaikan.
Percakapan Merendahkan Khalayak
- Kecerdasan dan paras kefahaman khalayak diperkecilkan.
Percakapan Berdasarkan Perbezaan Paras Sikap
-Berlainan ideologi,fahaman dan pembawaan.

KEADAAN UNTUK PENGUCAPAN UMUM

1.Bilik Darjah – Penurunan ilmu atau pendidikan.

2.Khutbah - dihormati sepanjang masa.

3.Politik - pembujukan untuk mempengaruhi khalayak menjadi penyokong.

4.Nada Jualan – mentafsir dan memahami latar belakang khalayak amat penting.

DUA BENTUK TINGKAH LAKU MENCERAP
Penumpuan Kepada Perutusan Orang Lain

-Mencerap secara faktual ialah satu perlakuan memberikan tumpuan kepada perutusan orang lain supaya data dan maklumat faktual yang berkaitan dapat diringkaskan untuk memahami perkara-perkara yang disampaikan oleh si pencerap.Semua teknik untuk memperbaiki kemahiran mencerap seperti yang telah
dibincagkan sebelum ini boleh untuk mencerap secara faktual.Sama ada kita mencerap untuk keseronokan,untuk mendapat pengetahuan,atau untuk membuat penentuan,kita menggunakan pencerapan faktual bagi memilih idea-idea utama si perucap dan bagi memahami isi pati utama utusannya,sebagai misalan:

1.Anda sedang menonton satu tayangan iklan televisyen.Seorang pelakon wanita yang sedang membuat hebahan jualan mengutuskan tentang kebaikan jenamanya berbanding dengan jenama penyaingnya.Beliau menerangkan tentang perkara-perkara yang baik bagi keluaran yang dijualnya momok jualan biasa.Tetapi di pertengahan penyampaian beliau itu,beliau berkata: Penyelidikan telah membuktikan bahawa jenama saya sama keberkesanannya dengan jenama x,dan juga harganya kurang satu dolar.”

2.Pada hari pertama anda memulakan tugas baru,penyelia anda menyediakan berbagai maklumat yang anda perlu memahami.Sebahagian maklumat-maklumat ini juga tercatat di dalam buku panduan syarikat,tetapi kebanyakan maklumat terperinci yang lain Cuma didapati melalui perbualan dengan si penyelia.Di dalam perbualan itu,beliau menyatakan kepada anda tentang segala-galanya daripada bentuk tugas yang dijalankan sehinggalah tempat letaknya bilik bekalan.

MENGATASI GUGUP +MENGAWAL GEMURUH

TIGA (3) Kaedah:Psikologi,fizikal dan spiritual

A) Kaedah psikologi – ingatkan diri kita perkara-perkara berikut:
- Terima hakikat bahawa perasaan gemuruh @ gugup adalah perkara semula jadi – fitrah manusia.
- Perasaan gemuruh@gugup yang terkawal membawa kesan positif – dan meningkatkan prestasi seseorang
dalam berpidato.

- Semua orang gemuruh bila berucap walaupun banyak pengalaman.Kalau tidak gemuruh - samada terlalu yakin,tidak menghormati khalayak, atau tidak siuman.

- Kita kelihatan lebih yakin dari apa yang kita rasai dan orang lain tidak tahu yang kita gemuruh.
- Audiens pada dasarnya bersimpati dan mengharapkan kita berjaya dalam ucapan kita.
- Persediaan dan latihan yang rapi (yang dibimbing) dapat mengurangkan gemuruh.
- Fokuskan fikiran pada apa yang hendak diucapkan dan jangan terlalu berperasaan.

B) Kaedah Fizikal –

- Buangkan tekanan dalaman – buang air kecil@besar.
- Longgarkan otot-otot – senaman ringan untuk tangan,kaki,leher,mulut,pinggang dan sebagainya (jika perlu)
-Tarik nafas panjang 10-15 kali setiap 10 minit dan satu jam sebelum berucap.
- Amalkan pernafasan “recharging”- tarik nafas seperti biasa dan paksa angin keluar melalui mulut menggunakan otot perut.
- Ikat kemas tali kasut,tali pinggang,tali leher dan sampin (jika berbaju melayu) bagi lelaki,
- Kemaskan tudung kepala,ikatan pinggang kain dan lain-lain – bagi wanita.

PERANAN JURUACARA / PENGACARA MAJLIS

- Membuat pengumuman – tidak perlu ulas ucapan.
- Hendaklah mengetahui dengan sejelas-jelasnya susunan aturcara majlis dan sebarang perubahan terakhir.
- Hendaklah mengenalpasti mereka yang terlibat dengan persembahan, ucapan dan sebagainya.
- Hendaklah mengenakan pakaian yang sesuai dengan majlis ketika berada di atas pentas.
- Hendaklah menggunakan bahasa dengan fasih dan lancar serta sesuai dengan tahap audiens.
- Juruacara/pengacara tidak memiliki kecacatan fizikal/berpenyakit yang boleh mengaibkan peribadi dan mengganggu perjalanan majlis:

Gagap

Berpenyakit/fizikal (jadi bahan ketawa)
Pemalu (mengeluarkan perkataan)
C)Kaedah Spritual –

- Dalam keadaan bersih – digalakkan berwudhuk.

- Amalkan dan hafaz surah-surah dari al-quran dan doa hadith Nabi s.a.w sebelum menyampaikan ucapan/ceramah:

1.Istighfar – 3 kali
2.Selawat Nabi s.a.w – 3 kali
3.Baca surah Al-Fatihah – 1 kali
4.Baca 5 ayat dari awal surah Toha
5.Baca doa Nabi Daud – 1 kali

- Selepas itu tarik nafas dan lepaskan dengan cara menelannya ke dalam anggota tubuh kita.

KEMAHIRAN MENDENGAR(LISTENING SKILL)

- Mendengar adalah bahagian penting dalam proses komunikasi berkesan. Kurang penelitian menyebabkan timbul banyak kekeliruan dan ketidakfahaman.
- Di dalam sesebuah organisasi,kecekapan daya pendengaran di antara semua Peringkat kakitangan amat penting.Dengan ini semua keputusan,arahan dan tindakan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan berjaya.
- Kajian menunjukkan bahawa peratusan dalam perhubungan seharian, menggambarkan betapa pentingnya pendengaran dalam sebarang urusan:

Pembacaan - 4%
Penulisan - 11%
Percakapan - 22%
Pendengaran – 63%

PENDENGARAN KURANG BAIK

- Pendengar beranggapan perkara yang dibincangkan tidak menarik (penghalang terbesar).
- Mengkritik penyampaian penceramah atau kualiti APD yang digunakan.
- Mendengar secara memilih.
- Pendengar yang suka mencelah.Hakikatnya berfikir adalah lebih pantas dari bercakap.
- Mimpi di siang hari.Hakikatnya memang sukar berfikir dua perkara dalam satu masa yang sama.
- Gangguan luaran (suara.peralatan/kelengkapan kurang selesa dan iklim/cuaca).
- Mengelakkan perkara yang susah dan teknikal.
- Tertidur kerana kurang tempoh waktu tidur.


ISHAK AB.RAHMAN
MA (Comm. Coventry University, UK)


Muslim beliefs about illness and health practices


To identify some of the areas in Health programs which may cause confusion or discomfort for Muslim students, the following information has been collated. This is not an exhaustive list. It is hoped that through presenting this information about Muslim beliefs in relation to health issues that staff will gain further understanding and be able to better anticipate and understand the reactions of Muslim students if these topics are discussed.

How do Muslims view illness?

Muslims receive illness and death with patience and prayers. They consider an illness as atonement for their sins. They consider death as a part of a journey to meet God. However, they are strongly encouraged to seek medical treatment when required.

What are some Islamic health practices?

Cleanliness is considered 'half of the faith'. The Qur'an prohibits eating pork or pork products, meat of animals who have not been slaughtered in the halal manner, blood and all intoxicants. Fasting from dawn to dusk daily for one month per year brings rest to the body and has many medical values. Meditation and prayers bring psychological tranquillity.

What are some additional Islamic health practices?

•Regard for sanctity of life is an injunction
•Circumcision of male infants is recommended. Circumcision occurs early in life, but at no particular age. The practice varies culture to culture. Female circumcision is not an Islamic practice.
•Blood transfusions are allowed after proper screening
•Assisted suicide and euthanasia are not permitted
•Autopsy is not permitted unless required by law
•Maintaining a terminal patient on artificial life support for a prolonged period of time in a vegetative state is not encouraged
•Abortion is not permitted except to save the mother's life. Miscarriages due to biomedical factors are not considered abortions as these occur without human interference. If it is reliably established that the continuation of a pregnancy will result in the death of the mother then an abortion is allowable. The mother's life takes precedence over the unborn baby because the mother is already established in life with duties and responsibilities.
•Transplantation is allowed in general with some restrictions.
•Artificial reproductive technology is permitted between husband and wife only during the span of intact marriage.
•While Islam opposes homosexuality, it does not prohibit Muslim physicians from caring for homosexual patients.
•Genetic engineering to cure disease is acceptable but not cloning. Applications such as diagnosis, amelioration, cure or prevention of genetic disease are acceptable and commendable. The main concerns about genetic engineering are concerns about where this could lead in the future.
•According to the Qur'an mothers feed their babies for a period of two years.

Health care and Muslim patients

What can health care providers do for their Muslim patients?

•Respect their modesty and privacy. Some examinations can be done over a gown.
•Provide halal foods.
•Allow them to pray and to read the Qur'an.
•Take time to explain tests, procedures and treatment.
•Do not insist on autopsy or organ donation.
•Always examine a female patient in the presence of another female.
•Allow the family and Imam to follow Islamic guidelines for preparing a dead body for an Islamic funeral.
•Provide a same sex health care worker where possible.
•Try to ensure there is no male in the delivery room except the husband. A male doctor may attend to a female Muslim patient if there is no female doctor available or in the case of emergency.
•In the case of a male patient it is best for him to be treated by a male doctor, but where no male doctor is available or there is an emergency situation, it is acceptable for a female doctor to provide treatment.

Death, the afterlife, creationism and evolution

What are the practices around death?

In Islam there are no complicated or elaborate rites performed when a person is dying. When a Muslim is close to death, he or she is encouraged to utter the declaration of faith, 'there is no god but God; Muhammad is the messenger of God.' It is also common for someone present to recite verses of the Qur'an and pray for the peaceful departure of the soul.

Burial of a body should take place as soon as possible; it is best if this can happen within 24 hours after death. The person is expected to be buried in the town / city where they died. Cremation is generally prohibited.

Muslims have great concerns about post mortems unless there is a valid reason. This is because even in death, a person's body must be handled with respect and care. Post mortems are regarded as violent and intrusive.

What do Muslims believe about the afterlife?

Like Christianity, Islam teaches the continued existence of the soul and a transformed physical existence after death. Muslims believe there will be a day of judgement when all human beings will be divided between the eternal destinations of Paradise and Hell.

What do Muslims believe about creationism and evolution?

Muslims believe that the universe and everything in it was created by a power other than itself, namely God. When Muslims say that God created the universe they do not say how this creation occurred or how long it took. For Muslims there is no contradiction between the idea of God creating the universe and the possibility of it evolving over billions of years. Muslims also believe God created human beings at some point in time. They do not say when this happened.

Family relationships

What responsibilities do children have for their parents?
Children have a responsibility to look after their parents. Neglecting them is considered a serious sin in Islam.

How do Muslims regard family planning?

Generally most Muslims will have no objections to family planning. Various family planning methods are widely used.

How do Muslims regard domestic violence?

Islam condemns domestic violence in the strongest terms. Islam teaches that the relationship between husband and wife should be based on mutuality, cooperation and love.

References

Information for Health Care Providers When Dealing with a Muslim Patient
http://www.islam-usa.com/e40.html
Shahid Athar, M.D.
Chair Medical Ethics Medical Committee
Islamic Medical Association of North America.

Muslim Australians: their Beliefs, Practices and Institutions
Professor Abdullah Saeed
DIMIA and Australian Multicultural Foundation in association with University of Melbourne 2004

The Afterlife in Islam
http://www.religionfacts.com/islam/beliefs/afterlife.htm

Cultural Diversity and Inclusive Practice

www.tedi.uq.edu.au/cdip

University of Queensland.

.