Friday, July 19, 2013

Indahnya Masjidil Haram: Masjidil Haram Makkah Dalam Dekad-dekad Mendatang...

Berikut ini ada gfoto-foto  projek pembesaran dan perluasan Masjidil Haram Makkah untuk jangka panjang sehingga masjid menjadi lebih indah dan luas.
Jarak mulai pintu masjid menuju Ka’bah tidak kurang dari 500 meter atau setengah kilo meter.. SUBHAANALLOOH!!
Semua ini untuk kenyamanan dan ketaqarruban beribdah kepada Allah, dan untuk menampung jama’ah yang jumlahnya selalu bertambah dari masa ke masa.
Selamat Menikmati…

 

No comments:

Post a Comment